Sörbyvägen 7 i Ronneby

Utgör idag Ronnebykontoret för ELIAS Syd AB.

Fastighetens entre.

Lobby i anslutning till entre.

Konferensrum.

Loklen har bra lagermöjligheter.

Klart och tydlig skyltning för besökare och förbipasserande.