Häradsvägen 18 i Bräkne-Hoby

I denna före detta bank ligger idag ELIAS Syd AB huvudkontor.

Byggnadens entre.

Korridor som leder till bakre delen av huset med kontor på sidorna.

Trapphus ner till kök och konferensrum.

Kök med tillhörande lunchrum.

Stora konferensrummet på bottenplan.

Personal- och besökspakering